FTO nascholingen

FTO nascholingen

Uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat patiënten niet altijd de meest optimale farmacotherapie krijgen aangeboden. Daarnaast blijkt uit deze onderzoeken dat therapietrouw een actueel probleemgebied is.
FTO nascholingen dragen bij tot verbetering van bovengenoemde problematiek.

De door PragmaScoop ontwikkelde geaccrediteerde FTO nascholingen hebben de volgende doelstellingen:

 •     het verbeteren van de farmacotherapie binnen de eerste lijn.
 •     FTO leden in staat stellen om zich bij te scholen en deze kennis toe te passen in de praktijk.
 •     het optimaliseren van de behandeling van de patiënt.

 

Opzet van FTO nascholing
De nascholing bestaat uit 3 onderdelen:

 •     nascholing met betrekking tot de behandeling van betreffend ziektebeeld en de huidige stand van zaken met betrekking tot de farmacotherapie
 •     screening en verzameling van prescriptiedata van deelnemende apotheken m.b.t. betreffend ziektebeeld
 •     discussie over de medicamenteuze behandeling

 

Dataverzameling
Patiëntenselectie met behulp van het AIS/SFK:

 •     prescriptiedata bij medicamenteuze behandeling van betreffend ziektebeeld
 •     data hebben betrekking op de FTO-huisartsen
 •     gegevens worden verwerkt en (grafisch) teruggekoppeld

 

Kenmerken van FTO nascholingen

 •     geaccrediteerd voor huisartsen en apothekers
 •     door Pragmascoop ontwikkeld en onafhankelijkheid gewaarborgd
 •     Pragmascoop verzamelt prescriptiedata van alle deelnemende apotheken en verwerkt deze in grafieken
 •     prescriptiedata worden teruggekoppeld tijdens de FTO nascholing
 •     Pragmascoop moderator (=apotheker/huisarts/specialist) voert de nascholing op locatie uit

 

FTO nascholingen programma 2019:

Osteoporose en adequate fractuurpreventie

Individuele COPD-zorg en optimaal inhalatorgebruik

Allergische Rhinitis anno 2019 - van symptoombestrijding naar ziektemodificatie
(incl. deelname KNO-arts/Allergoloog mogelijk)

Diabetes type 2 - uitkomstgericht behandelen volgens laatste richtlijnen

Behandeling van obstipatie bij opioïdengebruik

Behandeling van (doorbraak)pijn – balanceren tussen onderhoudsbehandeling en rescuemedicatie

Antistolling bij atriumfibrilleren en VTE anno 2019
(incl. deelname cardioloog mogelijk)

Contactgegevens

Pragmascoop

Ger Prins

Adres: Klaverveld 10, 4854 KW Bavel

Telefoon: +31(0)161 43 73 37

Email: pragmascoop.gp@hetnet.nl

Website: www.pragmascoop.nl