Verdiepingscursussen apothekers

Verdiepingscursussen apothekers

Verdiepingscursussen bedrijfskunde voor apothekers

Om gewenste doelen te halen achten veel deelnemers aan onze leergang ‘Bedrijfskunde voor apothekers’ verdere verdieping van een aantal specifieke bedrijfsmatige modules wenselijk/noodzakelijk.

Daarom hebben wij op veler verzoek voor apothekers die eerder onze bedrijfskundige leergang of een gelijkwaardige opleiding hebben gevolgd, de volgende Verdiepingscursussen voor 2019 ontwikkeld:

27 maart ’19:
Effectiviteitsverhoging binnen de apotheek door specifieke IT toepassingen (o.a. Jouke de Jong, PI-Farma)

 • Het proces in uw apotheek onder de loep
 • IT toepassing; receptcontrole, sneller interveniëren en minder tijdsverspilling
 • IT toepassing; personeelsplanning gedigitaliseerd

 

17 april ’19:
Succesvol ondernemen & slim/verstandig duurzaaminvesteren (Rob Boelens, ABN/AMRO)

 • Wat is een verdienmodel is, wat is HET verdienmodel voor uw apotheek
 • Ontwikkelen van een toekomstvisie op de apotheek
 • Nut van het schrijven van een ondernemingsplan
 • Gevoel bij het verhaal achter de cijfers, en schuilen de cijfers zich achter het verhaal
 • Kennis van financieringsmogelijkheden
 • Succesvol een investeringsplan kunnen pitchen

 

22 mei ’19:
Een veerkrachtige mindset: onmisbaar voor succesvol ondernemen (Yolanda Buchel, Woosh5)

 • Uw zelfinzicht verhoogt, waardoor meer persoonlijke grip ontstaat
 • Energieker en lichter in uw rol van ondernemer
 • Kansen voor ontwikkeling blijven zien
 • Uw zelfmanagement verstevigt, zowel in werk als privé.

 

13 juni ’19:
Financieel management, essentieel voor betere sturing van uw apotheek (Johan Cornet, van Oers Accoutancy)

 • Trends en ontwikkelingen in apothekers branche (visie 5-10jaar)
 • Juridische structuur en waardebepaling
 • Marge verbetering
 • Bijhouden KPI’s, bijv. meten doelmatigheid personeel

 

11 september ’19:
LEAN: Verbeteren van apothekersprocessen op de werkvloer! (Joris Belt, Craft Lean Management)

 • Ervaren van de stimulerende werking van een Lean simulatie
 • Begrijpen en herkennen van de basisprincipes
 • Inzicht in de kracht van Lean als verbeterstrategie
 • Kennis en toepassen van enkele verbetermethodieken
 • Antwoord op de vraag; Hoe pas ik Lean toe in de apotheek?

 

14 november ’19:
De virtuele apotheker: een mooie aanvulling op uw (ethische) bedrijfsvoering (Claudia Rijcken/Monique ten Brinke)

 • Definiëren van veranderende klantbehoeften: altijd je apotheker in je broekzak
 • Benoemen hoe convergentie van nieuwe technologieën data kunnen leveren die de basis voor een virtuele apotheker vormen
 • Betitelen welke randvoorwaarden essentieel zijn voor een goede balans tussen digitale en humane farmaceutische zorg
 • Uiteenzetten waarom “ethiek-by-design” de kernwaarden van de apotheker versterkt en hoe je daarmee het vertrouwen van de klant kunt winnen

 

Uitvoering

 • Afhankelijk van persoonlijke behoefte kiest u zelf aan welke verdiepingscursus(sen) u wilt deelnemen (bij deelname aan alle dagen is een korting van toepassing)
 • De verdiepingscursussen worden gegeven op een goed bereikbare locatie centraal in NL
 • Iedere opleidingsdag duurt 7 uur (van 14.00 tot 21.00 uur) en is inclusief maaltijd

Verdiepingscursussen worden gepland in overleg met de deelnemers en starten bij een minimale groepsgrootte van 6 deelnemers

Accreditatie
De verdiepingscursussen zijn KNMP geaccrediteerd voor 6 punten per verdiepingsdag (totaal 36 punten)


Meer informatie? Klik hier:

Contactgegevens

Pragmascoop

Ger Prins

Adres: Klaverveld 10, 4854 KW Bavel

Telefoon: +31(0)161 43 73 37

Email: pragmascoop.gp@hetnet.nl

Website: www.pragmascoop.nl