Verdiepingscursussen apothekers

Terug naar productoverzicht

Verdiepingscursussen apothekers

Verdiepingscursussen bedrijfskunde voor apothekers

Om gewenste doelen te halen achten veel deelnemers aan onze leergang 'Bedrijfskunde voor apothekers' verdere verdieping van een aantal specifieke bedrijfsmatige modules wenselijk/noodzakelijk.

Daarom hebben wij op veler verzoek voor apothekers die eerder onze bedrijfskundige leergang of een gelijkwaardige opleiding hebben gevolgd de volgende Verdiepingscursussen ontwikkeld:

Financieel management, essentieel voor betere sturing van uw apotheek (1 dag)

 • Trends en ontwikkelingen in apothekers branche (visie 5-10jaar)
 • Juridische structuur en waardebepaling
 • Marge verbetering
 • Meten doelmatigheid personeel

 

Effectiviteitsverhoging binnen de apotheek door specifieke IT toepassingen (1 dag)

 • Het proces in uw apotheek onder de loep
 • IT toepassing; receptcontrole, sneller interveniëren en minder tijdsverspilling
 • IT toepassing; Personeelsplanning gedigitaliseerd

 

Optimale communicatie richting patiënten, collega zorgverleners en instanties (1 dag)

 • Agressie op de werkvloer
 • Luisteren (patiënt, voorschrijver, verwijzer)
 • Presentatie techniek

 

Leiderschap en leidinggeven, tools om richting te geven en te motiveren (1 dag)

 • Leiderschap en organisatieontwikkeling
 • Teambuilding
 • Time management

 

Uitvoering

 • Afhankelijk van persoonlijke behoefte kiest u zelf aan welke verdiepingscursus(sen) u wilt deelnemen (bij deelname aan alle dagen is een korting van toepassing)
 • De verdiepingscursussen worden gegeven op een goed bereikbare locatie centraal in NL
 • Iedere opleidingsdag duurt 7 uur (van 14.00 tot 21.00 uur) en is inclusief maaltijd
 • Verdiepingscursussen worden gepland in overleg met de deelnemers en starten bij een minimale groepsgrootte van 6 deelnemers

 

Accreditatie
De verdiepingscursussen zijn KNMP geaccrediteerd voor 6 punten per verdiepingsdag (totaal 24 punten)


Meer informatie? Klik hier:

Contactgegevens

Pragmascoop

Ger Prins

Adres: Klaverveld 10, 4854 KW Bavel

Telefoon: +31(0)161 43 73 37

Email: pragmascoop.gp@hetnet.nl

Website: www.pragmascoop.nl